پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 27 شهريور 1398
تاریخچه شهرداری

                    تاریخچه شهرداری

مطالبي كه ذيلاٌ به نظر مي رسد تاريخچه مختصري است از تاسيس شهرداري سنندج كه بر اثر تحقيق از مطلعين و آگاهان زمان و همچنين بهرمندي از تاريخ كرد و كردستان و بررسي اسناد ومدارك موجود در بايگاني راكد شهرداري صورت گرفته كه خاطر علاقه مندان محترم را به آن معطوف مي نمايم.

پس از اعلام مشروطيت و دگرگوني هاي سياسي و اجتماعي در سطح كشور و ايجاد وزاتخانه ها در تهران و تاسيس ادارات در شهرستانها و بلاد ديگر اهالي كردستان در بيانيه اي خواستار تشكيل ادارات در شهرستانها و بلاد ديگر كردستان شدند.و بالاخره در ذيقعده سال 1327هجري قمري برابر با سال 1286هجري شمسي ادارات دادگستري(عدليه) شهرباني(نظميه)-دارايي(ماليه)-بهداري(صحيه)-ژاندارمري(امنيه)-كشاورزي(فلاحت)-راه و ترابري (شوارع)-و فرهنگ و هنر (معارف و صنايع مستظرفه) يكي پس از ديگري و آخرين آنها شهرداري (بلديه) بود كه درسال 1300شمسي در زمان مظفرخان سردار انتصار حكمران وقت كردستان(بلديه ايالت كردستان)با بودجه يكصد تومان يا هزار قران تاسيس و با اولين انتخابات به نام اعضاي كميسيون بلديه ايالت كردستان (اعضاي انجمن شهر يا شوراي شهر)تشكيل و در سال 1302شمسي مرحوم محمد باقرخان حبيبي (ملقب به سالار مفخم)كه قبلاٌ رئيس شهرباني يا نظميه كردستان بود به عنوان اولين رئيس بلديه ايالت كردستان انتخاب و رسماٌ شروع به كار نمود.آن مرحوم تا سال 1308 شمسي مسئوليت اداره بلديه استان كردستان را بر عهده داشتند.

صرف نظر از فعاليتهاي بلديه در تعيين نرخ ارزاق عمومي و امور رفت و روب و روشنايي معابر و ساير امور اجتماعي و تعداد پرسنل و ميزان بودجه ساليانه و نحوه فعاليت اداري و غيره در سنوات مختلف فقط به ذكر اشخاصي مسئوليت اداره آن را بعنوان شهردار بعهده داشته اند و يا رويداد خاصي در آن سال انجام گرفته باشد بسنده نمود و اشاراتي مختصر به آن مي نماييم .


5.3.8.0
V5.3.8.0