پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

گزارش عملکرد ممیزی و نوسازی املاک یک ساله سال 97 و

 سه ماهه اول 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

استقرار و بهنگام سازی پایگاه داده املاک یک موجودیت زیرساختی و ماندگار برای درآمدزایی شهرداری ها است و ایجاد بانک اطلاعاتی مکانی یک ابزار کلیدی در امر پایش توسعه شهرها محسوب میشود.دسترسی به اطلاعات دقیق و بهنگام وضعیت املاک یکی از مهمترین پیش نیازهای تصمیم سازان و تصمیم گیران عرصه برنامه ریزی شهری است. با پیشرفت فناوری اطلاعات در دهه های اخیر سازوکار سنتی نگهداری اطلاعات املاک نیز جای خود را به سامانه های رایانه ای اطلاعات مکانی داده اند و صدور هر چه عادلانه تر و دقیق تر عوارض نوسازی املاک جز با پیاده سازی یک سامانه مبتنی بر پایگاه داده امکانپذیر نیست.

نیاز به اطلاعات دقیق و به روز قطعات ملکی و سایر اجزا در یک محدوده شهری ، انجام ممیزی املاک را ضروری تر می نماید . مساحی و محاسبه دقیق متراژ بخش های عرصه و اعیان یک ملک ، نوع کاربری ، وضعیت بنا ، وضعیت مالکیت ، تاسیسات زیربنایی و اطلاعات واحدهای شغلی از جمله اطلاعاتی هستند که علاوه بر سازمان دهی و توانمندسازی برنامه ریزی شهری ، توزیع عادلانه خدمات شهری و محاسبه عوارض نوسازی را نیز تدقیق و تسهیل می نماید.

طرح ممیزی املاک در راستای جمع آوری اطلاعات موقعیت املاک شامل :( محله، ناحیه، نشانی ،وضعیت ملک ،مشخصات زمین ،مشخصات تملک آن و سال احداث  و... ) ، اطلاعات معابر ، اطلاعات سندی(مساحت و حدود اربعه ) ، اطلاعات فعالیت ها در مدت زمان مشخص طی عملیات میدانی انجام می گیرد .

نیاز به آخرین اطلاعات موجود درباره تغییرات در املاک و معابر شهری ، شهرداری ها را ناگریز از روی آوردن به ممیزی املاک می نماید و با استقرار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) میتوان پیش بینی و برنامه ریزی لازم را با به کارگیری روش ها و مدل های جدید عملی نمود . فناوریGIS  با جمع آوری و تلفیق اطلاعات پایگاه داده های معمولی ، به وسیله ی تصویرسازی و استفاده از آنالیزهای جغرافیایی و اطلاعاتی را برای تهیه ی نقشه ها فراهم می سازد .

 

 

 

 

مراحل ممیزی املاک:

 

 

اطلاعات بدست آمده از طرح ممیزی تحلیل مناسبی از نظر نوع ساختمانها،سازه و قدمت آنها را ارایه می دهد و می تواند مبنای تصمیم گیری برای احیای بافت های فرسوده باشد . از طریق پیوند این اطلاعات با نرم افزار GIS میتوان به تحلیل های مکان محور از دیدگاه گفتمان برنامه ریزی شهری و همچنین تحلیل مناسبی از سرانه های فضای سبز ، فرهنگی تفریحی ، ورزشی و غیره در شهر بدست آورد .

 

 

 

 

 

 

اهداف  ممیزی :

 

ü

                                                                                                                                   

 

 

 

 

عملکرد ممیزی :

ممیزی و نوسازی املاک همزمان با آغاز سال 1397 عملیات برداشت مساحی و فعالیت های میدانی خود را در سطح منطقه 3 شهری آغاز نمود که با لطف پروردگار ، همت همکاران و مردم فهیم توانست پیشرفت خوبی در این منطقه تا پایان سال 97 داشته باشد.همچنین در طی یک سال گذشته این واحد همکاری خود را با شهرداری منطقه 2 و ناحیه منفصل حسن آباد بطور مستمر ادامه داده است.

 

حوزه بندی منطقه 3 شهر سنندج