• ساعت : ۱۱:۵۳:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ 
    /  6
گزارش تصویری
اجرای دیوارنگاری در ناحیه منفصل شهری ننله توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج اقدام به اجرای عملیات دیوارنگاری در ناحیه منفصل شهری ننله نموده است.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0