• ساعت : ۱۱:۵۶:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ 
    /  2
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج خبر داد:
كتاب "سنه تا سنندج" منتشر شد
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج از انتشار کتاب "سنه تا سنندج" خبر داد و گفت: این کتاب در قالب 8 فصل به بررسی شکل گیری و سیر تحول سنندج از گذشته تا کنون؛ با تلاش و کوشش چندین ساله اساتید برجسته شهرسازی دانشگاه کردستان آقایان دکتر ایراندوست، دکتر حبیبی و دکتر علیزاده تهیه وتدوین شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج از انتشار کتاب "سنه تا سنندج" خبر داد و گفت: این کتاب در قالب 8 فصل به بررسی شکل گیری و سیر تحول سنندج از گذشته تا کنون؛ با تلاش و کوشش چندین ساله اساتید برجسته شهرسازی دانشگاه کردستان آقایان دکتر ایراندوست، دکتر حبیبی و دکتر علیزاده تهیه وتدوین شده است.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج: کتاب فاخر "سنه تا سنندج" چاپ و منتشر شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج اظهار داشت: کتاب "سنه تا سنندج" یکی از آثار علمی ماندگار در حوزه مطالعات شهری بوده که فرصتی مناسب جهت مطالعات بعدی پژوهشگران، محققان و دانشجویان را مهیا می سازد.

دکتر سرکه وت نجفی گفت: این کتاب در قالب 8 فصل به بررسی شکل گیری و سیر تحول سنندج از گذشته تا کنون؛ با تلاش و کوشش چندین ساله اساتید برجسته شهرسازی دانشگاه کردستان آقایان دکتر ایراندوست، دکتر حبیبی و دکتر علیزاده تهیه و تدوین شده است.

وی خاطرنشان کرد: این بررسی تاریخی شامل موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی – فضای سنندج بوده و برآن است تا خواننده را به درک واقعی و علمی از این شهر برساند.

نجفی همچنین افزود: بخش هایی از این کتاب ماندگار و ارزشمند نیز برنامه ریزی و دورنمایی است که به عنوان دستور کار برنامه استراتژ ی و آینده برای توسعه شهر سنندج است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  شهرداری سنندج از انتشار کتاب سنه تا سنندج خبر داد و اعلام کرد: علاقمندان می توانند این کتاب را از کتابخانه شهرداری واقع در طبقه همکف ساختمان شورای اسلامی شهر سنندج تهیه نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0