چهارشنبه, 5 تير 1398
    /  7
رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : پیاده رو سازی بلوار معلم توسط شهرداری منطقه یك
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ 
ساعت : ۱۳:۲۶:۳۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

شهرداری سنندج

5.1.0.0
V5.1.0.0