شنبه, 29 تير 1398
  • ساعت : ۹:۵۷:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ 
گزارش تصویری
گلكاری میادین، پاركها و بوستانهای سطح شهر با همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج و همكاری مناطق
میادین، پارکها و بوستانهای سطح شهر با همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج و همکاری مناطق گلکاری شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.8.0
    V5.3.8.0