جمعه, 6 ارديبهشت 1398
رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : گلكاری میادین، پاركها و بوستانهای سطح شهر با همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج و همكاری مناطق
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ 
ساعت : ۹:۵۷:۴۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

شهرداری سنندج

5.1.0.0
V5.1.0.0