چهارشنبه, 5 تير 1398
رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : اجرای طرح ساماندهی ترافیك مسیر ورودی سنندج – مریوان و سه راهی ناحیه منفصل شهری ننله به روایت تصویر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ 
ساعت : ۱۰:۶:۵۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

شهرداری سنندج

5.1.0.0
V5.1.0.0