يکشنبه, 27 مرداد 1398
  • ساعت : ۱۲:۱۴:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ 
گزارش تصویری
تعویض جداول بلوار پاسداران در مسیر شهرك بهاران
جداول بلوار پاسداران در مسیر شهرک بهاران تعویض و جدوال با ارتفاع 50*50 بصورت دوبل توسط واحد عمران شهرداری ناحیه ویژه بهاران در راستای کاهش حوادث و سوانح رانندگی ناشی از گردش به چپ اجرا شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.8.0
    V5.3.8.0