پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398
رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : تعویض جداول بلوار پاسداران در مسیر شهرك بهاران
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ 
ساعت : ۱۲:۱۴:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

شهرداری سنندج

5.1.0.0
V5.1.0.0