شنبه, 29 تير 1398
  • ساعت : ۱۰:۱:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ 
    /  2
به منظور پلاک کوبی درختان:
برداشت آمار و اطلاعات درختان معابر اصلی سطح شهر سنندج آغاز شد
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج از آغاز برداشت آمار و اطلاعات درختان معابر اصلی سطح شهر سنندج خبر داد و گفت: پلاک کوبی قبلی اشجار سطح شهر در سال 91 انجام شده و به دلیل اضافه شدن درختان جدید، واکاوی برخی از درختان و از بین رفتن بعضی از پلاکهای آن و همچنین به استناد ماده قانونی باید مجددا نسبت به برداشت اطلاعات درختان انجام شود.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج از آغاز برداشت آمار و اطلاعات درختان معابر اصلی سطح شهر سنندج خبر داد و گفت: پلاک کوبی قبلی اشجار سطح شهر در سال 91 انجام شده و به دلیل اضافه شدن درختان جدید، واکاوی برخی از درختان و از بین رفتن بعضی از پلاکهای آن و همچنین به استناد ماده قانونی باید مجددا  نسبت به برداشت اطلاعات درختان انجام شود.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج: با هدف انجام پلاک کوبی درختان عملیات برداشت آمار و اطلاعات درختان سطح شهر آغاز شده است.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج اظهار داشت: در راستای اجرای ماده دو لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در سطح شهرها، شهرداری مکلف است در محدوده قانونی و حریم شهر در مدت یک سال برای درختان شناسنامه تهیه نماید.

مهندس شرمین شریفی بیان کرد: شناسنامه درختان شامل تعداد، نوع، سن، و محیط بن درختان محل های مشمول این قانون تنظیم شده و هر 5 سال یک بارشهرداری ها موظف هستند نسبت به ممیزی اطلاعات درختان اقدام نماید.

وی عنوان کرد: به استناد ماده قانونی مذکور اشجار سطح شهر شامل درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکها بوده که پس از تنظیم و ثبت مشخصات باید این سازمان  نسبت به پلاک کوبی  درختان اقدام شود.

مهندس شریفی عنوان کرد: پلاک کوبی قبلی درختان سطح شهر در سال 91 انجام شده و به دلیل اضافه شدن درختان جدید، واکاوی برخی از درختان و از بین رفتن بعضی از پلاکهای آن و همچنین به استناد ماده قانونی باید مجددا  نسبت به برداشت اطلاعات درختان سطح شهر اقدام شود.

وی از آغاز برداشت اطلاعات درختان معابر اصلی سطح شهر خبر داد و افزود: پلاک کوبی درختان در حفظ و حراست  وجلو گیری از تعرض و قطع شدن آن نقش بسزایی دارد.

شریفی اعلام  کرد: در فاز اول  اجرای این طرح آمارو اطلاعات درختان معابر اصلی سطح شهر  برداشت خواهد شد

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج خاطرنشان کرد: در فاز دوم نیز آمار و اطلاعات درختان  موجود در پارکها و میادین برداشت خواهد شد.

وی تاکید کرد: پس از برداشت آمار واطلاعات درختان نسبت انجام پلاک کوبی درختان سطح شهر اقدام خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.8.0
    V5.3.8.0