• ساعت : ۱۲:۴۴:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ 
گزارش تصویری
افتتاح پارك درون محلی ناحیه منفصل شهری ننله از محل اعتبارات طرح كرامت 2 با مشاركت بسیج سازندگی سپاه سنندج و شهرداری ننله
پارک درون محلی ناحیه منفصل شهری ننله از محل اعتبارات طرح کرامت 2 با مشارکت بسیج سازندگی سپاه سنندج و شهرداری ننله افتتاح شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0