• ساعت : ۱۱:۴:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 825
  • کد خبر : ۵۶۲۹
با 760 تن آسفالت:
5500 مترمربع از محلات كانی كوزله در حوزه شهرداری منطقه دو سنندج لكه گیری و آسفالت شد
مدیر شهرداری منطقه دو سنندج گفت: در راستای بهبود در وضعیت تردد خودروها، ایمنی در عبور و مرور شهروندان، با 760 تن آسفالت 5500مترمربع از محلات کانی کوزله لکه گیری و آسفالت شد.

مدیر شهرداری منطقه دو سنندج گفت: در راستای بهبود در وضعیت تردد  خودروها، ایمنی در عبور و مرور شهروندان، با 760 تن آسفالت 5500مترمربع از محلات کانی کوزله لکه گیری و آسفالت شد.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج: محلات و معابر  کانی کوزله  در حوزه شهرداری منطقه دو آسفالت و بهسازی می شود.

مدیر شهرداری منطقه دو سنندج  اظهار داشت: محله کانی کوزله واقع در میدان کاوه از معابر بسیار شلوغ و پر تردد است.

مهندس عرفان فتحی گفت: با توجه به وضعیت نامناسب قسمت هایی از معابر ومحلات  کانی کوزله اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت معابر آن در دستور کار این شهرداری قرار گرفت.

وی از انجام عملیات آسفالت 5500 مترمربع  ازمحلات کانی کوزله  خبر داد و گفت: ا ین محلات با 760 تن آسفالت  لکه گیری و آسفالت شد.

وی در ادامه افزود: کوچه های شهریور 21، 37، 38، 40 و 41 و کوچه های فرعی و کوچه گلان 10 و کوچه های آبان 2 و 3 ازجمله محلاتی بود که لکه گیری و بهسازی شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0