جمعه, 6 ارديبهشت 1398
رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : عملیات آسفالت و بهسازی خیابان اصلی دگایران به روایت تصویر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ 
ساعت : ۱۲:۱۲:۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

شهرداری سنندج

5.1.0.0
V5.1.0.0