• ساعت : ۸:۰:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ 
مشاركت و همراهی مردم شرط اصلی برای كسب موفقیت در مدیریت شهری است
شهردار سنندج با اشاره به لزوم مشارکت و همراهی مردم با مدیریت شهری افزود : یک مدیریت پایدار و موفق شهری زمانی محقق خواهد شد که مردم در این عرصه مدیریتی مشارکتی فعال داشته باشند.
کامیاب شادمان شهردار سنندج در گفتگو اختصاصی با خبرنگار کردتودی تلاش شبانه روزی همکاران زحمتکش شهرداری و تعامل سازنده و ارزنده شورای اسلامی شهر را بزرگترین سرمایه و عامل اصلی جهت موفقیت مدیران شهری سنندج دانسته و اظهار داشت : بدون شک اگر تلاش خستگی ناپذیر کارکنان خدوم شهرداری ، همکاری و دلسوزی اعضاء محترم شورای شهر با مدیریت شهری همراه نمی شد ، قطعا چنین موفقیتی در روند ارائه خدمات و اجرای پروژه های مختلف در طول این دو سال به همشهریان حاصل نمیگردید.
شهردار سنندج با اشاره به لزوم مشارکت و همراهی مردم با مدیریت شهری افزود : یک مدیریت پایدار و موفق شهری زمانی محقق خواهد شد که مردم در این عرصه مدیریتی مشارکتی فعال داشته باشند،ضمنا تا زمانی که مردم بین خود و شهرداری فاصله ای را احساس کنند،وبه همین دلیل مشارکتها کم رنگ شوند ، قطعا شهرداریها در رسیدن به برنامه های مورد نظر به موفقیت نسبی و مورد انتظار نخواهند رسید.، مدیریت شهری سنندج در طول این مدت تمامی تلاش خود را بر این معطوف کرد ، تا دیوار و فاصله ایجاد شده بین مردم و شهرداری را از بین ببرد.
مهندس شادمان مسئولیتها را یک نوع امانت الهی دانسته که باید از این ودیعه الهی به بهترین نحودر راستای خدمت به بندگان خدا استفاده شود اظهار داشت : لذت بخش ترین زمان برای یک نفر مدیر زمانیست که احساس کند در راه کسب رضای خدا ، گره ای از مشکلات مردم را بنحوی باز کرده است ، که همین امر باعث خواهد شد تا خستگی ناشی از کار و فعالیت روزانه را هیچگاه احساس ننماید.
شهردار سنندج با تاکید بر اینکه نگاه مدیران شهری به امورات شهری باید با دیدگاهی کارشناسانه همراه شود افزود : مدیریت شهری موفق قطعا نوع مدیریتی خواهد بود که نگاهش به پروژه های شهری و سایر امورات یک نگاه کارشناسی شده و با افق دید بلند مدت باشد، پس ضروریست در عرصه مدیریت شهری و جهت رسیدن به موفقیت در مدیریتها از نوع نگاه سنتی و مقطعی اجتناب گردد.
مهندس کامیاب شادمان با اشاره به گذر شهرداریها از یک نهاد صرف خدماتی و رسیدن به نهادی فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت : با توجه به اینکه امروزه شهرداریها دیگر یک نهاد خدماتی نیستند،لذا میطلبد مدیران شهری نسبت به هر چه برجسته تر کردن فعالیتهای فرهنگی در شهرداریها اقدام نمایند،در این راستا همچو دوسال گذشته توجه به مسئله فرهنگ و دغدغه های فرهنگی از اولویتهای اساسی در شهرداری سنندج خواهد بود.
شهردار سنندج مردم این شهر را شایسته ارائه بهترین خدمتها دانست و افزود : مردم سنندج مردمی فهیم و اهل فرهنگ بوده که در هیچ موقعیتی خود را جدا از مدیریت شهری ندانسته اند ،با این اوصاف چنین ایجاب خواهد کرد که بهترین و مطلوبترین خدمات در عرصه عمران و آبادانی شهر به این همشهریان عرضه شود.
مهندس شادمان در پایان با اشاره به اینکه برای اولین بار طرح تشویق و تخفیف جهت پرداخت عوارض از مهرماه سالجاری آغاز گردیده است ،اظهار داشت : در سنوات گذشته چنین طرحی در اسفند ماه و پایان سال اجرایی میشد ،اما در سالجاری با همفکری و مصوبه شورای محترم شهر از ابتدای مهر ماه شروع ، انتظارداریم همشهریان فهیم سنندج همچو سنوات قبل با مشارکت و همیاری خویش در این طرح ما را درعرصه اداره بهتر شهر یاری دهند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0