يکشنبه, 1 مهر 1397
رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : قطع شاخ و برگهای خشك و زائد درختان سطح شهرداری منطقه سه به روایت تصویر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ 
ساعت : ۱۲:۲۲:۴۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

شهرداری سنندج

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0